Pinhole camera workshop // Pinhole kameru darbnīca Fotomuzejā

Foto: Līga Goldberga
Foto: Līga Goldberga
Foto: Līga Goldberga
Foto: Līga Goldberga
Foto: Līga Goldberga
Foto: Nora Vrubļevska

Awesome weekend at the Latvian Museum of Photography! Two days of pinhole camera workshop. 
// 
Lieliska nedēļas nogale Latvijas fotogrāfijas muzejā. Divas dienas no pinhole kameru darbnīcas. Paldies Valsts Kultūrkapitāla fondam un cepumiem Selga par atbalstu.

Magic Lantern // Maģiskā laterna


 


Magic Lantern workshop for kids at the Latvian Museum of Photography. //
Maģiskās laternas darbnīca bērniem Latvijas Fotogrāfijas muzejā.

A week in March // Nedēļa martā


Cyanotype workshop for kids // Cianotipijas darbnīca bērniem

Kids from my Cyanotype workshop at the Latvian Museum of Photography from this past Saturday. // Bērni manis vadītajā Cianotipijas foto darbnīcā Latvijas Fotogrāfijas muzejā pagājušo sestdien.