Ruins // Grausti

193 Brīvības Street // Brīvības iela 193
No www.zudusilatvija.lv: (Šajā ēkā) 30. gados darbojās Gustava Ērenpreisa velosipēdu fabrika.
[..] 1940.g. fabriku nacionalizēja un pārdēvēja par Rīgas velosipēdu rūpnīcu,
no 1963.g. līdz 90. gadu sākumam rūpnīca “Sarkanā zvaigzne” [..].
 
Cēsu Street // Cēsu iela

The Great Cemetery // Lielie kapi

Miera Street // Miera iela