Riga Photo Show // Rīgas Fotošovs

Fun day working with kids and showing them how to create photograms using historic cyanotype photo process at Riga Photo Show. Thanks to Latvian Museum of Photography for inviting me!
//
Forša diena, strādājot kopā ar bērniem un rādot, kā veidot fotogrammas vēsturiskajā cianotipijas foto tehnikā Rīgas Fotošovā. Paldies Latvijas Fotogrāfijas muzejam par uzaicinājumu!