Magic Lantern // Maģiskā laterna


 


Magic Lantern workshop for kids at the Latvian Museum of Photography. //
Maģiskās laternas darbnīca bērniem Latvijas Fotogrāfijas muzejā.