Radošās darbnīcas Fotomuzejā

Jauns gads, jauni projekti! Uzsāku gadu ar jaunu fotogrāfijas radošo darbnīcu ciklu Latvijas Fotogrāfijas muzejā. Reizi mēnesī aicināsim bērnus un jauniešus uzzināt, kas ir cianotipi un veidot fotogrammas, kā arī būvēt pašiem savas camera obscura kastes. Sekojiet Fotomuzejam un man tīmeklī!
//
New year, new projects! I started the year with a new photography workshop series at the Latvian Museum of Photography. Once a month we invite kids and youth to find out what cyanotype is and try creating photograms, as well as build your own camera obscura boxes. Follow Latvian Museum of Photography and me on social networks for news!
Foto no cianotipijas fotodarbnīcas, fotogramma izveides procesā. Foto: Nora Vrubļevska